Headphones

Đây là lý do mà AirPods Studio và AirTags lỡ hẹn tại sự kiện ‘Hi, Speed’

/ 212