Di động

Vừa thấy iPhone 12 không kèm theo cục sạc, Samsung không bỏ lỡ cơ hội ‘troll’ Apple ngay

/ 55