Di động

Việt Nam là nơi đầu tiên Foxconn lắp ráp thiết bị Apple bên ngoài Trung Quốc

/ 41