Di động

Từng ở ‘ngôi vương’, thị phần smartphone toàn cầu của Huawei có thể sụt còn 4%

/ 30