Di động

Thu nghìn tỷ tiền thuế của các cá nhân thu nhập ‘khủng’ từ Facebook, Google

/ 33