Di động

Tại sao iPhone 12 không thêm tính năng mở khóa bằng vân tay?

/ 193