Di động

Smartphone RAM 6 GB, pin 5.000 mAh, giá gần 5 triệu

/ 33