Di động

Smartphone Nokia kết nối 5G, RAM 6 GB, pin 4.500 mAh, giá hơn 16 triệu

/ 266