Di động

Smartphone ‘nồi đồng cối đá’, pin 5.000 mAh, RAM 6 GB, giá hơn 3 triệu

/ 30