Di động

Smartphone chip S765G, RAM 6 GB, 4 camera sau, pin ‘khủng’, giá gần 9 triệu

/ 40