Di động

Smartphone chip S750 5G đầu tiên trên thế giới, RAM 6 GB sạc 33W, giá 7,57 triệu

/ 36