Di động

Smartphone chip S712, RAM 8 GB, pin 4.000 mAh giảm giá 2 triệu đồng

/ 42