Di động

Smartphone 5G, RAM 6 GB, pin ‘khủng’, giá hơn 6,58 triệu

/ 32