Di động

Smartphone 5G, RAM 12 GB, sạc 30W, mặt lưng bằng da, camera selfi ẩn dưới màn hình

/ 35