Di động

Sau thử nghiệm thả rơi đập mặt, đập lưng, iPhone 12 được tung hô là ‘smartphone bền nhất’

/ 144