Di động

Samsung tiến sâu vào Trung Quốc, lần đầu tổ chức ra mắt chip điện thoại

/ 66