Di động

Samsung ‘nâng cấp’ nhân sự để vận hành bộ máy khổng lồ tại Việt Nam

/ 308