Di động

Samsung được chọn là nhà cung cấp thiết bị mạng 5G cho SaskTel của Canada

/ 73