Di động

Ông Nguyễn Tử Quảng: ‘Điện thoại Bphone không cần giảm giá đã hết hàng để bán’

/ 28