Di động

Người ‘nghiện’ điện thoại di động tin rằng ngón út của họ bị biến dạng do cầm nhiều: Chuyên gia sức khỏe nói gì?

/ 88