Di động

Người dùng điện thoại Samsung đã có thể sử dụng 5G tại Việt Nam

/ 26