Di động

Ngọc Trinh là sao Việt sắm iPhone 12 đầu tiên, cho biết đang đợi hàng về để ‘đập hộp’

/ 33