Di động

Ngắm smartphone 5G, RAM 4 GB, pin 5.000 mAh, gần ‘mềm’

/ 15