Di động

Mỗi nhân viên Apple, Facebook tạo ra bao nhiêu lợi nhuận cho công ty?

/ 40