Di động

Lee Kun – hee – ông vua không ngai trong ‘đế chế’ Sam Sung

/ 160