Di động

Làm giảm chất lượng các dòng iPhone cũ, Apple chi trả 113 triệu USD để dàn xếp

/ 94