Di động

Ít nhất một chiếc iPhone 13 ra mắt năm sau sẽ không cổng kết nối

/ 30