Di động

iPhone 12 vẫn chưa hoàn hảo đâu, còn ‘lắm lỗi, nhiều bug’

/ 43