Di động

iPhone 12 đắt hàng, Apple tăng cường sản xuất vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu

/ 54