Di động

iPhone 12 bỏ củ sạc, iPhone 13 thậm chí còn bỏ luôn cả cổng sạc?

/ 35