Di động

iOS 14.2 và iPadOS 14.2: bản sửa lỗi kèm biểu tượng cảm xúc mới

/ 141