Di động

‘Huyền thoại’ về Lee Kun-hee, người biến tập đoàn Samsung thành thương hiệu toàn cầu

/ 333