Di động

Hơn 1 tỷ người trên thế giới sẽ được phủ sóng mạng 5G vào cuối năm 2020

/ 35