Di động

Google: ‘Thế giới không cần thêm một chiếc smartphone nghìn đô nào nữa’

/ 34