Di động

Google, Amazon, Facebook và Apple phát sinh doanh thu hàng tỷ USD tại Việt Nam nhưng chưa đóng thuế

/ 83