Di động

Galaxy S21 sẽ không có củ sạc và tai nghe trong hộp giống iPhone 12

/ 23