Di động

Galaxy A52 và A72 sẽ có màn hình tần số quét cao, kết nối 5G

/ 630