Di động

Foxconn sẽ sản xuất Macbook, iPad của Apple tại Bắc Giang

/ 42