Di động

Foxconn chuyển dây chuyển sản xuất iPad và Macbook sang Việt Nam

/ 71