Di động

Chủ tịch Samsung thế hệ thứ 3 ‘mắc kẹt’ trong sức ảnh hưởng quá lớn của cha và ông nội

/ 151