Di động

Chủ tịch Lee Kun Hee qua đời, ai sẽ là người kế tiếp lèo lái Samsung?

/ 219