Di động

CEO Huawei: ‘Tôi mong Honor sẽ vượt mặt Huawei’

/ 31