Di động

Bloomberg: Foxconn sẽ chuyển một phần sản xuất iPad, MacBook sang Việt Nam

/ 39