Di động

Apple tạm gỡ ứng dụng mạng xã hội Parler khỏi App Store vì ‘tự do ngôn luận’

/ 30