Di động

Apple sẽ là công ty đầu tiên ký hợp đồng với TSMC về chip tiến trình 3nm

/ 25