Di động

Apple là công ty đầu tiên ký hợp đồng với TSMC để sản xuất chip 3nm

/ 22