Di động

Apple cuối cùng cũng dùng hoàn toàn cáp sạc USB-C cho iPhone, nhưng theo cách tồi tệ nhất có thể

/ 33