Di động

Apple bị tòa án Mỹ xử thua kiện bản quyền, phải trả 503 triệu USD

/ 124