Di động

AirTags của Apple sẽ có hai kích thước, có thể trình làng tháng sau

/ 70