Amplifiers

Guitarist thân thiết của Phương Thanh, Hồng Ngọc ra album hòa tấu

/ 1158